lớp ôn thi công chức hải quan

Lớp ôn thi công chức hải quan được tổ chức nhằm giúp cho các bạn trẻ có cơ hội tham gia ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức do Tổng cục Hải quan tổ chức.

Năm nay, Hải quan tuyển dụng 1.200 công chức hải quan trên phạm vi toàn quốc. Đây là cơ hội hiếm có để bạn trẻ phấn đấu trở thành công chức hải quan. Vì bạn phải chờ rất lâu sau mới có một kỳ thi tuyển dụng tiếp theo.

Tham gia lớp ôn thi công chức hải quan là một lựa chọn thông minh để rút ngắn khoảng cách về kiến thức, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Nội dung ôn tập của lớp ôn thi công chức hải quan bám sát nội dung theo thông báo tuyển dụng của Tổng cục Hải quan, giúp học viên làm quen với cấu trúc đề thi và các bài test thi thử.

lớp ôn thi công chức hải quan

lớp ôn thi công chức hải quan

Tại sao phải tham gia lớp ôn thi công chức hải quan

Có 3 lý do:

Thứ nhất, cơ hội tham gia kỳ thi không phải lúc nào cũng có.

Hiện nay, nhà nước đang chủ trương thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Do vậy, ngành hải quan cũng không ngoại lệ. Kể từ đợt tuyển dụng công chức năm 2012 đến nay thì chỉ có 2 năm: 2020 và 2021 Hải quan có tổ chức thi công chức.

Khác với thuế 2 năm tổ chức kỳ thi 1 lần, ngành Hải quan không thường xuyên tổ chức tuyển dụng định kỳ. Do vậy, mỗi kỳ thi hải quan là một cơ hội hiếm hoi để bạn phấn đấu trở thành công chức hải quan.

Thứ hai, tỷ lệ trúng tuyển vòng 2 của các kỳ thi trước không cao.

Kỳ thi 2021: Nhu cầu tuyển dụng: 413 chỉ tiêu của 33 Cục Hải quan & 9 đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Có 1054 thí sinh (nhiều thí sinh bỏ thi vì kỳ thi kéo dài do dịch Covid – 19).

Trúng tuyển 302 thí sinh; còn thiếu 111 chỉ tiêu.

Như vậy, nếu có 3 thí sinh dự thi thì chỉ có 1 trúng tuyển; còn lại 2 thí sinh không trúng tuyển. Tỷ lệ trúng tuyển là 33%. Lý do: Điểm thi môn chuyên ngành đạt thấp.

Thứ ba, hải quan là lĩnh vực chuyên sâu đòi hỏi phải đầu tư nghiên cứu

Không phải bạn sinh viên tốt nghiệp nào cũng biết và hiểu về ngành hải quan vì:

Hải quan là một chuyên ngành hẹp đòi hỏi phải có thời gian đầu tư để làm quen và hiểu biết các nghiệp vụ liên quan.

Phạm vi chuyên ngành tuyển dụng khá rộng, từ quản trị kinh doanh; luật, ngoại thương; kinh tế; ngoại ngữ…

Hiện nay, biên chế của ngành hải quan là 10.250 người trải dài khắp cả nước. Tính trung bình, mỗi tỉnh, thành phố chỉ có 162 người làm việc trong ngành hải quan. Con số này là khá ít.

ĐĂNG KÝ ÔN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

TƯ VẤN KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

Thông báo tuyển dụng công chức hải quan

Nguồn: https://www.customs.gov.vn

1. Quy định chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; ôn thi công chức hải quan
 • Đáp ứng tiêu chuẩn chính trị của người công chức hải quan.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng

530 chỉ tiêu thuộc 33 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ đăng ký dự thi công chức hải quan

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thí sinh phải nộp trực tiếp hồ sơ trụ sở Tổng cục Hải quan hoặc tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

Mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (phieudangky).

Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, Thí sinh dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy. ; Phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật.

Trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và thí sinh dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Bản chụp văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học), chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học theo yêu cầu của vị trí việc dự tuyển.

Hồ sơ trúng tuyển

Người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Nội dung, hình thức thi công chức hải quan

Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên máy vi tính, gồm 02 phần với nội dung và thời gian như sau:

– Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi thuộc 04 lĩnh vực: hiểu biết chung về

 • Hệ thống chính trị,
 • Tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước,
 • Tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước;
 • Công chức, công vụ;
 • Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.
 • ôn thi công chức hải quan

Thời gian thi 60 phút và sử dụng ngân hàng đề thi chung cho tất cả các vị trí dự tuyển, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

+ Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước:

(1) Hiến pháp năm 2013

(2) Luật tổ chức chính phủ số 76/2017/QH 13

(3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13.

(4) Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

(5) Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

+ Công chức, công vụ

(1) Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

(3) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

(4) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

(5) Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức./.

(6) Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

(7) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

+ Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ ngành Hải quan

(1) Luật Hải quan số 54/2014/QH13. ôn thi công chức hải quan

(2) Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

(3) Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, theo hình thức phỏng vấn.

– Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian thi: 30 phút. ôn thi công chức hải quan

– Nội dung thi: kiến thức về về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

(1) Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

(2) Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

(3) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

(4) Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

(5) Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

(6) Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

(7) Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức hải quan

Xác định trúng tuyển:

Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí dự tuyển tại đơn vị.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Thời gian tổ chức thi công chức hải quan

– Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển:

a) Khu vực thi phía Bắc (Dự kiến tại TP. Hà Nội hoặc tỉnh Hưng Yên): đối với thí sinh dự thi vào các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nam Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị):
+ Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy tính, dự kiến 09 ngày (từ ngày 23/10 – 31/10/2023).
+ Vòng 2: thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành, dự kiến 10 ngày (từ ngày 04/11 – 13/11/2023).

b) Khu vực thi phía Nam (Dự kiến tại TP. Cần Thơ): đối với thí sinh dự thi vào các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (An Giang, Bình Định, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai – Kon Tum, Kiên Giang, Long An, Quảng Nam, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế):
+ Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy tính, dự kiến 05 ngày (từ ngày 20/11 – 24/11/2023).
+ Vòng 2: thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành, dự kiến 05 ngày (từ ngày 27/11 – 01/12/2023).

nội dung khóa học ôn thi công chức hải quan

Bài 1: Hiến pháp 2013

Nội dung chính của bài học

Phần này trang bị cho học viên kiến thức về tổ chức bộ máy nhà nước; chế độ chính trị; quyền còn người; các lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục.

 • Quốc hội: Cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 • Chủ tịch nước: Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước.
 • Chính phủ: Cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.

Download:

bài 2: luật cán bộ, công chức

Lớp ôn thi công chức hải quan

Đây là bài học quan trọng. Bài này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức liên quan đến cán bộ, công chức và chế độ thi hành công vụ.

 • Nghĩa vụ của cán bộ công chức;
 • Quyền lợi của cán bộ công chức;
 • Những việc cán bộ, công chức không được làm;
 • Điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ.

Download:

bài 3: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hải quan các cấp

Nội dung chính của bài học

Đây là bài học quan trọng. Bài này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hải quan từ cấp Trung ương đến địa phương, bao gồm:

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Hải quan
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hải quan tỉnh, thành phố
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục hải quan

Download:

Bài 4: Giới thiệu hải quan Việt Nam

Lớp ôn thi công chức hải quan

Đây là bài học quan trọng. Bài này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của Hải quan Việt Nam; phân biệt hải quan với các lực lượng khác.

 • Khái niệm hải quan; phạm vi địa bàn hoạt động hải quan;
 • Quá trình hình thành và phát triển của Hải quan Việt Nam
 • Cơ cấu tổ chức hải quan
 • Phân biệt hải quan với các lực lượng khác như: Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển; cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường.

Download:

Bài 5: Luật Hải quan

Nội dung chính của bài học

Đây là bài học quan trọng. Bài này giúp học viên nắm vững các quy định của Luật Hải quan. Về bố cục của Luật Hải quan 2014 được phân thành 8 chương gồm 104 điều. Các chương quan trọng của Luật Hải quan bao gồm:

 • Chương 2: Nhiệm vụ, tổ chức của hải quan
 • Chương 3: Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan
 • Chương 4: Thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Chương 5: Phòng, chống buôn lậu

Download:

Bài 6: Luật Thuế xuất nhập khẩu

Ôn thi hải quan

Đây là bài học quan trọng. Bài này giúp học viên nắm vững các quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu. Nội dung của Luật Thuế xuất nhập khẩu không quá nhiều, bao gồm các chương sau:

 • Chương 1: Quy định chung
 • Chương 2: Căn cứ tính thuế. Đây là phần nội dung quan trọng nhất của Luật thuế xuất nhập khẩu
 • Chương 3: Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ
 • Chương 4: Miễn, giảm thuế

Download:

Bài giảng Luật Thuế xuất nhập khẩu

Câu hỏi trắc nghiệm Luật thuế xuất nhập khẩu

Bài 7: Luật Quản lý ngoại thương

Nội dung trọng tâm

Luật Quản lý ngoại thương quy định các biện pháp hành chính áp dụng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Luật Quản lý ngoại thương có 8 chương, 105 điều. Nội dung chính của Luật tập trung vào những chương sau:

 • Chương 2: Các biện pháp hành chính
 • Chương 3: Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch;
 • Chương 4: Biện pháp phòng vệ thương mại;
 • Chương 5: Biện pháp kiểm soát khẩn cấp;
 • Chương 6: Các biện pháp phát triển ngoại thương

Download:

Bài 8: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

Nội dung trọng tâm

Bài học này sẽ trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hải quan cho thí sinh. Nắm vững các quy trình nghiệp vụ này sẽ giúp thí sinh tự tin trả lời các câu hỏi tự luận về nghiệp vụ hải quan. Nội dung chính của bài học bao gồm:

 • Trị giá tính thuế hải quan;
 • Mã HS của hàng hóa xuất nhập khẩu;
 • Xuất xứ hàng hóa;
 • Biểu thuế và thuế xuất nhập khẩu
 • Quy trình thủ tục hải quan đối với các loại hình cơ bản

Download:

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

Bài 9: Kiểm tra chuyên ngành

Lớp ôn thi công chức hải quan

Bài học này sẽ trang bị kiến thức cơ bản về kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngoài chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan thì hàng hóa XNK còn phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành sau:

 • Bộ Công thương: Phạm vi kiểm tra chuyên ngành rộng
 • Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
 • Bộ Thông tin truyền thông
 • Bộ Văn hóa, Thế thao, Du lịch
 • Bộ y tế

Download:

Bài 10: Giải đề thi công chức hải quan

Nội dung chính của bài học

Bài học này sẽ hướng dẫn thí sinh giải đề thi công chức hải quan của các năm trước nhằm giúp thí sinh làm quen với cấu trúc đề thi; mô phỏng cách làm bài thi như thật

 • Bộ đề thi công chức hải quan năm 2022
 • Bộ đề thi công chức hải quan năm 2020
 • Bộ đề thi công chức hải quan năm 2018

Download:

Bộ đề thi công chức hải quan

Bài 11: Tiếng Anh công chức hải quan

Ôn thi công chức hải quan

Bài học này sẽ trang bị kiến thức về ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản và nâng cao; cấu trúc đề thi tiếng Anh; câu hỏi trắc nghiệm; viết lại câu; đọc hiểu đoạn văn.

Đối với bài thi Tiếng Anh, thí sinh chỉ cần trả lời đúng 50% câu hỏi là trúng tuyển vòng 1 và sẽ vào thi tiếp Vòng 2.

Thông thường, trình độ Tiếng Anh công chức hải quan không quá khó, chỉ ở mức trung bình. Nếu thí sinh hoàn thành chương trình Tiếng Anh ở Trường Đại học thì hoàn toàn đủ trình độ để vượt qua kỳ thi Tiếng Anh công chức hải quan.

Download:

ĐĂNG KÝ ÔN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

TƯ VẤN KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

Luật Hải quan
Luật thuế xuất nhập khẩu
Giáo trình nghiệp vụ hải quan
Giáo trình nghiệp vụ hải quan

ĐĂNG KÝ ÔN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

TƯ VẤN KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

Liên hệ đăng ký lớp ôn thi công chức hải quan

Trung tâm Saigon Academy

Lầu 3, Phòng 3.08, Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TPHCM

Di động, zalo: 0913.106015

Email: tranquangvu80@gmail.com

Giờ làm việc: 8h30 – 16h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6..