Saigon Academy

KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Đây là khóa học được nhiều học viên lựa chọn nhất. Khóa học này sẽ trang bị cho học viên kiến thức nền tảng về nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Tham gia khóa học này, học viên sẽ được học 5 khối kiến thức chính:

 1. Nghiệp vụ ngoại thương;
 2. Thanh toán quốc tế; nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 3. Giao nhận, vận chuyển hàng hóa quốc tế
 4. Khai báo hải quan
 5. Thủ tục hải quan
Khóa học xuất nhập khẩu cơ bản

Xem chi tiết nội dung khóa học tại đây!

KHÓA HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Khóa học này trang bị kién thức thực tế để học viên có thể tự mình khai báo hải quan cho một lô hàng xuất nhập khẩu cụ thể. Tham gia khóa học này, học viên sẽ được học 2 khối kiến thức chính:

 1. Nghiệp vụ hải quan
 • Trị giá tính thuế hải quan; Mã HS của hàng hóa XNK;
 • Xuất xứ hàng hóa; thuế và biểu thuế XNK; nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Tờ khai hải quan; quy trình thủ tục hải quan.

2. Thực hành khai báo hải quan trên phần mềm ECUS5

khóa học khai báo hải quan

Xem chi tiết nội dung khóa học tại đây!

KHÓA HỌC ÔN THI CHỨNG CHỈ KHAI BÁO HẢI QUAN

Đây là khóa học mở ra cánh cửa trở thành nhân viên khai báo hải quan chuyên nghiệp tại công ty dịch vụ khai thuê hải quan. Nội dung khóa học bám sát đề thi giúp học viên đạt kết quả cao:

 1. Môn nghiệp vụ ngoại thương; nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 2. Môn thủ tục hải quan
 3. Môn pháp luật hải quan
khóa học chứng chỉ đại lý hải quan

Xem chi tiết nội dung khóa học tại đây!

KHÓA HỌC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HẢI QUAN

Khóa học này dành cho những người làm việc tại bộ phận XNK hoặc kế toán của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất. Theo quy định, nguyên liệu vật tư nhập khẩu và thành phẩm xuất khẩu phải được báo cáo cho cơ quan hải quan. Nội dung của khóa học bao gồm:

 1. Quy định pháp luật và thủ tục hải quan hàng gia công, SXXK, chế xuất;
 2. Kỹ thuật sử lý số liệu đối với nguyên liệu nhập khẩu và thành phẩm xuất khẩu; định mức sản phẩm.
 3. Các lên báo cáo quyết toán mẫu 15, 15a, 16. nghiệp vụ xuất nhập khẩu
khóa học báo cáo quyết toán hải quan

Xem chi tiết nội dung khóa học tại đây!

KHÓA HỌC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Khóa học này dành cho những người làm việc tại Phòng Kế toán công ty XNK hoặc tại Phòng Thanh toán quốc tế Ngân hàng thương mại. Khóa học cũng cấp kiến thức về nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho một lô hàng XNK:

 1. Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương; xuất nhập khẩu của một lô hàng; nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 2. Nghiệp vụ thanh toán quốc tế: Tỷ giá; phương tiện thanh toán; phương thức thanh toán quốc tế phổ biến.
khóa học thanh toán quốc tế

Xem chi tiết nội dung khóa học thanh toán quốc tế tại đây!

KHÓA HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

Khóa học này dành cho những người có nguyện vọng trở thành cán bộ, công chức hải quan làm việc tại các Chi cục Hải quan trên phạm vi cả nước. Định kỳ, cơ quan hải quan sẽ tuyển dụng công chức trên phạm vi cả nước. Việc tham gia lớp ôn thi công chức hải quan sẽ giúp gia tăng xác suất trúng tuyển:

 1. Kiến thức chung về nhà nước và pháp luật;
 2. Tiếng Anh công chức
 3. Nghiệp vụ chuyên ngành và quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động hải quan. nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Xem chi tiết nội dung khóa học tại đây!